Professional Maturity Model
Ontwikkeling van professionaliteit en organisatie

Professional Maturity Framework


In dit model brengen we de ontwikkelingsfasen die een organisatie doorloopt in de groei naar professionele volwassenheid, in samenhang met de benoemde kenmerken van professionaliteit.

De organisatie ontwikkelt zich in fasen van een geïsoleerde ‘adhocratie’ naar een organisatie die gericht is op het realiseren van maatschappelijke waarde.


<–de ontwikkeling van organisatievolwassenheid–>>>
De bijpassende ontwikkeling van professionaliteit is in de eerste fasen vooral gericht op de persoonlijke professionaliteit. In de latere fasen ontwikkelt zich de professionaliteit van de teams (collectieve professionaliteit) en ontwikkelen zich de externe verbindingen die de professionals en het team actief onderhouden  (connectieve professionaliteit). Het vraagt om ontwikkeling van bijvoorbeeld het vermogen tot interne en externe samenwerking, gespreksvoering en organiserend vermogen.
Ook het leiderschap moet zich hierin mee-ontwikkelen, van taakgericht sturend naar zich laten sturen vanuit maatschappelijke waarde.


Om die kernmerken er zichtbaar in kwijt te kunnen, ‘kantelen’ we het model.

 

In dit ‘framework’ is plaats voor een diversiteit aan relevante elementen, u kunt zelf ook andere aspecten van professionaliteit die voor uw organisatie van belang zijn een plaats geven in het schema. Ook kunnen andere ‘ontwikkelgebieden’ in samenhang geschetst worden, bijvoorbeeld: om de gewenste organisatieontwikkeling ontwikkeling mogelijk te maken, moet ook het leiderschap meegroeien.

U kunt het model gebruiken om uw positie te bepalen en uw ambitie aan te geven. De ontwikkelstappen zijn dan zichtbaar. 

Ook maakt het model zichtbaar waaraan de eerder benoemde belemmeringen gerelateerd zijn.