Professional Maturity Model
Ontwikkeling van professionaliteit en organisatie

Realisatie

Het voorgaande geeft aan welke eisen we stellen aan professionaliteit en organisatie. Zowel het ‘weten’ als het ‘kunnen’ zouden daarmee op orde moeten zijn of komen.

Of het ook tot ‘doen’ komt, hangt sterk af van de mate waarin en de manier waarop de organisatie dit proces begeleidt. Het vergt immers in toenemende mate een gezamenlijk optrekken van teams, management en externe stakeholders.

Maar cruciaal voor de ontwikkeling is het ‘willen’. Een professional identificeert zich niet zonder meer met de doelen van een organisatie.

Het geschetste model draagt bij aan het ‘willen’, doordat het -in termen van Peter Henk Steenhuis– in toenemende mate ruimte biedt voor ‘lekker werken’, ‘zinrijk werken’ uiteindelijk voor ‘zinvol werken’.

Het sluit daarmee ook aan op het COM-B model: 


We zien dat voor ander gedrag capaciteiten nodig zijn (zie ons model), maar ook een een gelegenheid (die geboden dient te worden door de organisatie) en ook en vooral een motivatie.


Geïnteresseerd? Neem contact op, dan gaan we samen na waar u staat en hoe u uw organisatie en professionals verder kunt ontwikkelen.