Professional Maturity Model
Ontwikkeling van professionaliteit en organisatie

Professionaliteit en organisatie

Professionals zijn de motor van onze organisaties. In toenemende mate willen we ze de ruimte geven om zelfstandig hun werk te doen, en leggen we de ontwikkeling van onze organisaties in hun handen.
Tegelijkertijd willen we onze organisaties meer richten op het realiseren van waarde met externe partners en meer adaptief maken.
Maar is uw organisatie daar aan toe?  En zijn uw professionals daar aan toe?


De gewenste ontwikkelingen van organisaties hebben veelal betrekking op  een krachtiger oriëntatie op maatschappelijke waarde, aansluiting bij externe dynamiek, aansluiting op de wensen van klanten/ cliënten/ burgers/ studenten/…, effectieve interne en externe samenwerking of bijvoorbeeld de kwaliteit en actualiteit van diensten of producten.

Het blijkt echter niet eenvoudig om dat te realiseren. Ontwikkelingen in die richting vragen om ook andere kwaliteiten van medewerkers.
Bijvoorbeeld:

  • Het team werkt niet vanuit eigen inzicht en perspectief, maar vooral vanuit de klant, cliënt, burger, student, …
  • Een goede samenwerking met andere teams of met externe partijen is noodzakelijk.
  • Om de geleverde kwaliteit te optimaliseren is het nodig om elkaar in het team aan te spreken op prestaties en professioneel gedrag.
  • Er is vaak een andere organisatie van de processen gewenst, maar iedereen heeft het al druk, druk, …
  • Uw professionals hebben bij zo'n ontwikkeling behoefte aan meer ‘professionele ruimte’, maar dat past niet goed bij de huidige interne samenwerking en sturing.


Het moge duidelijk zijn dat het overkomen van zulke 'belemmeringen' meer vraagt dan dat uw professionals ‘goed opgeleid’ zijn. Ontwikkeling van een organisatie vergt dus ontwikkeling van professionaliteit. Maar ontwikkeling van professionaliteit kan niet zonder ontwikkeling van de organisatie.

Welke professionaliteit past bij de gewenste ontwikkelingen?
In dit model is weergegeven wat de pijlers zijn onder hedendaagse professionaliteit.
De eerste pijler is de persoonlijke professionaliteit: goed opgeleid, in staat tot zelfstandig handelen, reflectief.

De tweede pijler geeft aan dat de professional gericht is op het leveren van een teamprestatie, op interactie en feedback: de collectieve professionaliteit

De derde pijler brengt dynamiek in het model: door verbinding met team, klanten en stakeholders, maar ook met de actualiteit van zowel maatschappelijke ontwikkelingen als het vakgebied blijft de professional aangesloten op veranderende wensen en ontwikkelingen. Deze pijler is fundament en verbinding: de connectieve professionaliteit.

<–lees meer: uitwerking–>De meeste van de hier benoemde elementen van professionaliteit krijgen uw medewerkers niet mee vanuit een initiële opleiding. Ze zullen dus in het werk ontwikkeld moeten worden.